van relatiestress naar meer rust en verbinding in je samengesteld gezin

 

 coachingtraject voor jou en je partner

Rustig en ontspannen kunnen thuiskomen als iedereen er is.

Voelen dat het klopt!

Ook voor de kinderen.

 

Dat is hoe het is als het fundament van je samengesteld gezin goed zit en ieder zich veilig voelt. 

 Niet langer verscheurd, schuldig of buitengesloten.

De gewone dagelijkse dingen leiden niet meer tot spanningen of aanslepend gedoe waarbij je om de haverklap met je ogen draait of de relatie in vraag stelt

 

 

Dát is waar ik jou en je partner in begeleid in dit coachingstraject. 

 

 

Van harte welkom!

 

Herken je iets uit het onderstaande?

Er zijn één of meer kinderen uit een vorige relatie. Je wil er écht iets van maken… maar geluk en liefde lijken als los zand tussen je vingers te glippen. Jullie ZIJN helemaal geen gezin, eerder twee clubjes onder één dak.

Het vlot niet tussen plusouder en kinderen. Of één van de kids is niet op zijn gemak en je weet niet hoe je moet reageren. Of er is gedoe tussen hen onderling en dat geeft gedoe tussen jou en je partner. Er speelt een (subtiele) concurrentiestrijd.

Wat houdt die rol van plusouder toch in? Wat heb je te doen als ouder? Je bent in de war over wat je mag verwachten van elkaar. Je staat machteloos als ouder (je kan het niet oplossen) en voelt je buitengesloten als stiefouder. Dit komt (bij momenten) tussen jullie te staan.

Gewone dagelijkse dingen zorgen voor een hoop tumult en frustratie. Tafelmanieren, opruimen, geld, beleefdheid enz. Jij en je partner willen dat oplossen, maar er ontstaat alleen maar meer stress en verdriet.

Moet je maar op je tanden bijten

en hopen dat het ooit betert?

Maar wat als dat niet gebeurt?

Moet je nóg meer je best doen?!

Hoe dan?

Je bent niet alleen…

 

Veel partners in samengestelde gezinnen ervaren spanningen. De scheidingspercentages laten dat jammer genoeg heel duidelijk zien. Die zijn nog veel hoger dan bij ‘traditionele’ koppels.

Dat komt omdat een samengesteld gezin anders is dan het traditionele gezin en partners daar lang niet altijd goed mee om gaan.

Ze hebben onrealistische verwachtingen, begrijpen elkaars verschillende positie niet voldoende, steunen elkaar niet op een goede manier of reageren niet helpend naar de kinderen.

Als er dan iets is met de kinderen of een ex-partner begint moeilijk te doen, dan gaat het al gauw van kwaad naar erger. 

 

Een samengesteld gezin is geen kerngezin 2.0

en zal dat ook niet worden

 

Dat wil niet zeggen dat dit een minderwaardige relatievorm of wil dat zeggen dat het voor altijd moeilijk blijft.

Nee, het samengesteld gezin is anders en dat vraagt van jou en je partner om je te leren settelen naar de andere relatievorm. Om actief te werken aan hoe er meer rust en veiligheid ervaren kan worden.

Rust en veiligheid zijn geen vanzelfsprekendheid. En komen door die vreemde relatiestructuur heel gemakkelijk onder druk te staan:

  • Denk aan kinderen die last hebben van de scheiding of zich verzetten tegen de nieuwe situatie.
  • Denk aan de positie van plusouder die totaal verschillend is dan die van ouder.
  • Denk aan de blutsen en builen die je opgelopen hebt in eerdere relaties en je eigen opvoeding.
  • Denk aan de vele verschillende gewoonten en stijlen die mogelijk haaks op elkaar staan.
  • Denk aan een ex-partner die regelmatig voor reuring zorgt.
"

In dit begeleidingstraject werk ik met jou en je partner aan meer rust en verbinding in de relaties.

We zoeken hoe je je meer op je gemak kan voelen bij elkaar.

We kijken naar bestaande conflicten, spanningen, angsten en twijfels en naar hoe je stappen kan zetten naar elkaar toe, in respect voor wie je zelf bent en in respect voor de ander.

We bekijken hoe jullie je anders kunnen organiseren zodat er meer rust komt, je niet steeds partij moet trekken of met het gevoel moet rondlopen dat jij (of je kinderen) aan het kortste eindje trekken.

Zo komt er meer afstemming en wordt je samengesteld gezin een liefdevolle thuis. Voor iedereen.

‘Echte aanrader voor stellen die vast blijven lopen in steeds dezelfde soort situaties of discussies zoals wij (na 7 jaar zelfs nog) (gedoe rond schoenenrekjes, ruzie bij elkaars kinderen aanspreken e.d.). Cindy heeft ons echt geholpen inzicht in onszelf te krijgen en ons effect op elkaar. Vooral geleerd dat je niet moet vergeten je behoeftes en gevoel te benoemen en dat je je partner niet alleen je boosheid moet laten zien. Heb vooral inzicht over mezelf verkregen. Ben heel hoopvol en kan nu ook rustiger met zijn kinderen praten. Cindy begrijpt echt goed waar je het over hebt en kan goed helpen verder tot de kern te komen.’

Deze begeleiding neemt je mee naar de essentie.

 

 

We morrelen aan structuren en fundamenten. Aan hoe jij in relatie staat.

We kijken naar je pijnplekken. Naar je buikgevoel en automatische neigingen.

Naar hoe jij beter tot je recht kan komen en écht de plek kan innemen die bij je hoort in dit gezin.

 

Want dat verdien jij. Dat verdient je partner. Dat verdienen de kinderen.

 

 

Uiteraard kijken we ook naar concrete oplossingen, herstelpogingen en good practices 🙂

Heden

We maken een diepgaande analyse van jullie situatie. We onderzoeken hoe de lijntjes nu lopen, waar de spanningen zitten en welke belangen en gevoelens meespelen.

Verleden

Niemand van ons is een onbeschreven blad. Daarom kijken we ook even achterom naar waar je vandaan komt en wie jij geworden bent.

Niet omdat ik op zoek ben naar wat er mis is met jou want er is niks mis met jou. Wel om te zien welke nieuwe dingen je kan leren. Elk samengesteld gezin daagt uit om persoonlijk te groeien.

Toekomst

Je leert hoe een samengesteld gezin werkt, wat een goede basis is en hoe jullie de rollen van ouder en/of plusouder kunnen invullen. Zodat het klopt, voor jullie en de kinderen.

We kijken hoe de relaties kunnen verbeteren, met respect voor de verschillende loyaliteiten en behoeften. We werken aan veilige hechting, betere communicatie en zoeken heel concreet hoe jullie kunnen omgaan met verschillen.

“Cindy, graag had ik je bedankt voor alle hulp die je geboden hebt in ons nieuw samengestelde gezin.

Dankzij jouw hulp heb ik heel wat hindernissen overwonnen en zijn we allemaal sterker naar elkaar gegroeid. Ik voel me helemaal goed in mijn nieuw samengesteld gezin.

Graag had ik je ook laten weten dat er een klein gezinslidje bij is. Sinds oktober ben ik trotse mama van een lieve dochter!

Ik wil je uit de grond van mijn hart bedanken voor alle gesprekken, hulpverlening en inzichten die je mij gegeven hebt… want dat heeft voor mij een wereld van verschil gemaakt.

Ik wou je dit zo graag laten weten , want ik denk niet dat dit mogelijk was zonder de sessies die we bij jou hebben gehad.”

A., stiefmama en kersverse mama

De begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen.

Afhankelijk van de situatie, komt het volgende aan bod:

1. DUIDELIJKE VERWACHTINGEN

Een samengesteld gezin is anders. Deze module is als een kompas. Het schept helderheid over wat je wel en niet mag verwachten. We hebben het mogelijk ook over rouw en acceptatie.

2. ROLLEN 

We hebben het over de rol van ouder en plusouder. Hoe kan je ‘je rol pakken’ en hoe kan je elkaar steunen? Dit zorgt voor een stevig fundament. Gedaan met partij moeten kiezen!

3. JULLIE PARTNERSCHAP

Hoe kunnen jij en je partner een stevig team vormen? We ontmantelen vicieuze cirkels en zorgen via andere communicatie voor meer verbinding en plezier. Hierdoor vergroot je verdraagzaamheid en vind je de moed om je rol op te nemen.

4. (PLUS)OUDERSCHAP

Kinderen hebben nood aan een veilig nest. Als ouder leer je hoe je je kind meeneemt in de nieuwe realiteit, een realiteit die ook voor kinderen uitdagend kan zijn. We kijken naar wat mogelijk is tussen plusouder en pluskinderen en hoe die verhouding minder onwennig kan zijn.

5. DE ANDERE OUDER

De ex-partner of de overleden ouder is onlosmakelijk met jullie verbonden. Loopt dat stroef of zijn er issues? Dan kijken we samen hoe jullie anders met hem of haar kunnen omgaan. Zowel in je hoofd, in de gesprekken met elkaar en de kinderen, als ook in je houding ten opzichte van deze ouder. Waar nodig leer je het model van parallel solo ouderschap implementeren.

6. GEZINSCULTUUR

We kijken naar hoe jullie je praktisch anders kunnen organiseren. Hoe ga je om met de verschillende gewoontes en stijlen? Hoe kunnen  terugkerende lastige situaties anders aangepakt worden?

7. JIJ!

Jij bent een deel van de oplossing! Er is ruimte om te kijken hoe jij omgaat met je emoties en hoe je kan leren anders te reageren. Ik heb oog voor je hechtings- en communicatiestijl en coach je naar hoe je ervoor kan zorgen dat je beter gehoord kan worden en jouw plek ten volle kan innemen in dit gezin.

Tijdens het intakegesprek bepalen we welke topics voor jullie relevant zijn en waar we op inzoomen.

“Het resultaat van dit programma is dat mijn man en ik nu heel wat oplossingen kunnen bedenken voor als er zich ambetante situaties voordoen. We hebben samen op een constructieve manier leren praten :-). We hebben geleerd dat als ik weer tot kamerplant word gedwongen dat de verbinding tussen mijn man en mij net belangrijker wordt, zodat ik daar de liefde voel en me sterk voel. Mijn man heeft me aangemoedigd voor mezelf op te komen. Ik spreek zijn zoon nu aan als hij iets doet waar ik niet mee akkoord ga. Dat heeft bij mijn partner de druk er wat afgehaald, want hij had het gevoel tussen 2 vuren te staan en dat hij alles wat zijn zoon zei of deed (of net niet deed) te moeten opmerken om er iets op te zeggen. Ik (en hij ook) zijn best wel fier op wat we met jouw hulp hebben bereikt!”

Een stiefmama

“Ik moet eerlijk toegeven dat ik eerder sceptisch stond tegenover deze begeleiding. Typisch mannelijk? Ik vond vaak dat mijn partner overdreef en was dus zelf geen vragende partij om hulp te zoeken. Maar ik ben zeer positief verrast. Vele gesprekken met mijn partner en ook met mijn kinderen, terwijl ik niet zo een prater ben. Eerst had ik schrik om te ontdekken wat ik allemaal fout deed, maar door de aanmoedigende houding van Cindy voelde het veilig en vertrouwd aan. De band met mijn dochter is nu beter dan het ooit geweest is! Mijn vrouw is veel rustiger geworden door deze begeleiding en dat doet mij zelf ook veel plezier. Het is alsof zij er nu minder op zit en ik iets meer?

Wat bijgedragen heeft tot verbetering zijn de sessies, maar zeker ook de online leeromgeving. Het helpt echt als je bepaalde dingen kan terugbekijken of op stop kan drukken. Dat heeft me meer vertrouwen gegeven. Ook moet je de sessie voorbereiden waardoor je vooraf meer nadenkt.

H., vader en stiefvader

Is dit iets voor jullie?

De vorm van je relatie en aard van samengestelling maakt voor deze begeleiding niet uit.

Misschien is er maar 1 kind bij jullie verhaal betrokken, misschien wel 10! Hun leeftijd (peuters, pubers, adolescenten) speelt geen rol.

Het maakt ook niet uit of jullie wel of niet samenwonen, of je überhaupt elkaars kinderen al ontmoet hebt (misschien willen de kinderen niet eens contact).

Het is niet van belang of jullie nog maar net samen zijn, beginnende problemen ervaren of al jarenlang zitten in rondjes zitten draaien.

Wat is wél van belang?

Je las het al: dit coachingtraject gaat diep. Want ik wil je écht helpen de relaties te verbeteren. Daarom is het nodig dat zowel jij als je partner achter jullie deelname aan dit traject staan.

Wat houdt dat in?

Je bent elk bereid naar jezelf en de relaties te kijken en beseft dat er geen quick fix is. Deelnemen om van het gezeur van je partner af te zijn is dus geen goed idee!

Je bent bereid tijd en ruimte vrij te maken om met het aangereikte materiaal aan de slag te gaan. Ook tussen de gesprekken door ben je dus bezig.

Je beseft dat je van een samengesteld gezin geen traditioneel gezin kan maken en staat ervoor open uit te zoeken waar dat verschil dan precies in zit en wat je kan doen om in die andere situatie rust en verbinding te vinden.

Van harte welkom!

Praktische info op een rijtje

We plannen eerst een vrijblijvend verkennend gesprek in. Hierin kijken we samen naar wat er nu is en gaan we dieper in op de vragen waarmee jullie zitten. We bespreken samen wat jullie leerdoelen zijn en wat de focus van de begeleiding bij jullie zou moeten zijn. 

De prijs voor dit kennismakingsgesprek van 90 minuten bedraagt 120 euro incl btw. 

Aan het einde van dit gesprek krijg je van mij een voorstel van het traject. Jullie nemen thuis rustig de tijd om dit te bekijken en te bespreken. Zijn jullie beiden akkoord met het voorstel, dan kan de begeleiding starten.

 

Het basistraject bestaat uit:

 

  • Elk een individuele sessie met mij, zonder je partner. Hierin gaan we dieper in op jouw ervaringen, pijnpunten, copingtrategieën, relatieverleden enz.
  • Een kickoff-sessie met jullie beiden waarin we het gaan hebben over de fundamenten van je samengesteld gezin
  • 7 coachingsessies met je partner van telkens 75 minuten, verspreid over een periode van ongeveer 4 à 6 maanden. Deze sessies kunnen online doorgaan of in mijn praktijk. 
  • Toegang tot een uitgebreide online omgeving met al het ‘huiswerk’: informatie, stappenplannen, tips, oefeningen en voorbeelden. Over onderwerpen als verwachtingen, rollen, emoties, opvoeding, rouw, loyaliteitsconflicten, grenzen, communicatie, omgaan met de andere ouder enz.

 

De prijs voor dit basistraject bedraagt 1.799 euro inclusief btw. Hiervan kan een factuur gemaakt worden.

De sessies kunnen online doorgaan, of in mijn praktijk.

De begeleiding richt zich op jou en je partner en op wat jullie kunnen doen. De kinderen worden niet rechtstreeks bij dit traject betrokken.

Genoeg van de relatiestress en echt nood aan verandering?

Aan rust en verbinding?

Laat ons dan samen het gesprek aangaan

en kijken wat ik voor jullie kan betekenen.

“Deze begeleiding leert je heel veel over je relaties, hoe je knopen ontwart in een samengesteld gezin en hoe je de  communicatie met elkaar en de kinderen verbetert. Er komt helderheid in je pijnpunten, frustraties en hoe daar mee om te gaan. Ik heb bijgeleerd: hoe mijn partner me ziet, wat haar triggert, hoe mijn gedrag haar gedrag bepaalt en hoe ik kan veranderen zodat zij zich beter voelt en zich niet aangevallen voelt. Ik vond het veel beter dan verwacht – stond eerst nogal sceptisch. Cindy weet heel goed te doseren en weet ook wanneer ze moet ingrijpen. Ze hielp altijd als we hulp nodig hadden en we konden snel een afspraak maken indien nodig. Het materiaal uit de online omgeving is heel herkenbaar en raakte voor mij de juiste snaar.”

Anoniem

Enkele veelgestelde vragen en hun antwoorden

Mijn partner en ik maken veel ruzie. Is dit programma iets voor ons?

Als het allemaal van een leien dakje liep zou je niet moeten deelnemen natuurlijk. Het komt vaak voor dat koppels spanningen hebben. Dat is geen tegenindicatie maar juist een indicatie!

Kan je niet meer samen in één ruimte zitten, voel je geen respect en kunnen jullie geen deftig gesprek meer voeren, dan is dit traject niet aan de orde. Ik raad jullie dan relatietherapie aan. 

 

Mijn partner heeft zich afgesloten van mijn kinderen. Ik kan hem/haar echt geen plusouder noemen. Heeft het zin om deel te nemen?

Er bestaan heel veel misverstanden over wat plusouderschap precies inhoudt. Het wil lang niet altijd zeggen dat je samen cupcakes moet bakken, filosofische gesprekken moet voeren of wekelijks moet gaan supporteren aan de zijlijn bij het voetbal. 

Wat wél nodig is, dat je als plusouder (stiefouder) beseft dat je een relatie hebt met iemand die kinderen heeft, dat die kinderen erbij horen en dat het ouderschap een wezenlijk deel uitmaakt van wie je partner is. Als je dat inziet en open staat om het hier verder met je partner over te hebben, ben je van harte welkom.

 

De ex-partner saboteert ons gezin. Is het dan überhaupt wel mogelijk om er iets van te maken?

Zeker. Het is een ver verspreid misverstand dat het alleen maar kan lukken als de ex-partner jullie gunstig gezind is. 

Sterker nog, ik denk als je te maken hebt met een ouder die jullie saboteert, rechtstreeks of onrechtstreeks via de kinderen, dat het des te belangrijker is om hun fundament goed te zetten en als koppel heel goed op elkaar af te stemmen. Zeker welkom op dit traject.

 

Heeft deze begeleiding ook zin als de kinderen in hun puberteit zitten? Het lijkt alleen maar over kleine kinderen te gaan?

Absoluut. Het werkt in alle situaties waarbij de kinderen nog thuis wonen of bij de andere ouder wonen.

Ouders en plusouders die te maken hebben met babies, peuters, lagereschoolkinderen, pubers, adolescenten en jongvolwassenen: welkom.

De kinderen zijn volwassen en de deur uit. Heeft het zin om deel te nemen?

De inhoud van dit traject is het meest toegespitst op situaties met kinderen van 0 tot ongeveer 25 jaar.

Wij hebben echt al heel lang problemen samen. Komt dit programma dan niet gewoon te laat voor ons?

Zolang jullie bereid zijn de dingen anders te leren aanpakken ben je welkom. Ik zou zeggen: laat je niet langer bepalen door wat er achter je ligt, maar wel door waar je naartoe wil.

Daarmee wil ik niet zeggen dat je zomaar moet doen alsof er in het verleden niets gebeurd is en gemaakt positief zitten doen als dat niet past met hoe het nu voor je is. Maar weet dat het nooit te laat is om relaties te veranderen.

De kinderen hebben echt al veel meegemaakt. Ik sta voor veel open, maar niet om hen nog met meer veranderingen te confronteren.

Wat fijn dat je zo over je kinderen waakt. In dit traject ga je niet veranderen om te veranderen. We kijken vooral wat er nodig is voor iedereen om het beter te maken.

Maar natuurlijk: je bent niet langer een eenoudergezin. Dat kinderen effect ondervinden van het bestaan van een nieuwe partner en eventueel stiefbroers of -zussen is part of the deal.

 

Eén van de kinderen wil niets met de plusouder te maken hebben.

Dat komt vaak voor. Ik kan niet garanderen dat de houding van het kind verandert. Wel kan ik je leren (als ouder) hoe je hierover met je kind in gesprek gaat, hoe je hier als koppel mee om gaat zodat het niet tussen jullie komt te staan en hoe je (als plusouder) best kan opstellen zonder het gevoel te hebben dat je op het strafbankje zit.

Dus voor alle duidelijkheid: je deelname aan dit traject is toverformulie om kinderen over de schreef te halen of te doen inzien dat het nu beter is dan vroeger. Dat is in mijn ogen erg onrespectvol naar hen toe. Zij hebben er niet voor gekozen en hoeven er voor mij ook niet voor te kiezen.

Wel zal ik je over heel de lijn blijven uitdagen ze niet los te laten of op te geven, maar juist het contact te blijven opzoeken en te kijken op welke andere manier je relatie als ouder van hen vorm kan krijgen voor nu.

Stel me hierover vragen als dit niet duidelijk is! Want ik vind het belangrijk dat je vanuit de juiste verwachtingen instapt in dit coachingstraject.

 

Wij zijn nog maar pas samen. Is dit traject ook iets voor ons?

Van harte welkom! Voor dit traject maakt het niet uit hoe pril jullie relatie is of hoe gepokt en gemazeld je al bent door het samenleven met elkaar 🙂 Mogelijk stel ik je een light-versie van dit traject voor.

Mijn partner wil graag deelnemen, maar ik vind echt niet dat wij problemen hebben en zie daar het nut niet van in.

Als er één partner is die een probleem ervaart, dan is dat in mijn ogen een probleem van beide partners. Want je zal elkaar nodig hebben om het probleem op te lossen. 

Ben je bereid dat te doen voor je partner?

In elk geval is het nodig dat jullie allebei bereid zijn er je schouders onder te zetten. Is dit niet het geval, dan is dit traject niet geschikt.

 

Zit je nog met andere vragen?

Aarzel niet en neem contact met me op via het vragenformulier onderaan deze pagina. Ook in het verkennend gesprek kan je me alle vragen stellen en eventuele bedenkingen uiten. Ik ga in dit gesprek met jullie na wat er nodig is voor jullie situatie en geef eerlijk aan mocht dit traject niet gepast zijn.

Praktijk

Cindy Schepers
Noéstraat 19, 3360 Bierbeek (Leuven), België

 

Volg mij 

Mijn boek is uit!

Contactformulier

Adviesvragen worden niet via e-mail behandeld. Dank voor je begrip. 

Pin It on Pinterest