beter samengesteld.

 

coachingtraject voor koppels die de relaties in hun samengesteld gezin willen verbeteren zodat er meer harmonie komt

Rustig en ontspannen kunnen thuiskomen als iedereen er is.

Voelen dat het klopt.

Weten wat je moet doen om met problemen om te gaan.

 

Dat is hoe het is als het fundament van je samengesteld gezin goed zit. 

 Niet langer verscheurd, schuldig of buitengesloten.

De gewone dagelijkse dingen (was, plas, eten, opruimen, elkaar groeten…) leiden niet meer tot ontwrichtende spanningen of aanslepend gedoe.

Niet dat alles nu perfect loopt of dat je gezin er uitziet zoals je misschien eerst had verwacht of gehoopt; je hebt tenslotte met kinderen of pubers te maken en bovendien is er een scheiding of overlijden geweest waar je niet omheen kan.

Het verschil met nu is dat je weet dat het in de basis goed zit, ook voor de kinderen. Dat jullie de tools hebben om goed voor de relaties te zorgen en met problemen en uitdagingen om te gaan als die zich voordoen.

 

Herken je dit?

Er zijn één of meer kinderen uit een vorige relatie. Je wil er écht iets van maken… maar geluk en liefde glippen als los zand tussen je vingers: jullie ZIJN helemaal geen gezin, eerder twee clubjes onder één dak.

Het vlot niet tussen plusouder en kinderen. Of één van de kids is niet op zijn gemak en je weet niet hoe je best reageert. Of er is gedoe tussen hen onderling en dat geeft uiteindelijk altijd gedoe tussen jou en je partner.

Wat houdt die rol van plusouder toch in? Wat heb je te doen als ouder? Je bent in de war over wat je mag verwachten van elkaar. Je staat machteloos als ouder (je kan het niet oplossen) en voelt je buitengesloten als stiefouder. 

Gewone dagelijkse dingen zorgen voor een hoop tumult en frustratie. Tafelmanieren, opruimen, geld, beleefdheid enz. Jij en je partner willen dat oplossen, maar er ontstaat alleen maar meer stress en verdriet.

Moet je maar op je tanden bijten

en hopen dat het ooit betert?

Maar wat als dat niet gebeurt?

In dit begeleidingstraject leer ik jou en je partner je samengesteld gezin beter organiseren. Zodat het plaatje klopt en er rust komt.

Voor alle duidelijkheid: daarmee bedoel ik NIET dat ik instructies ga geven over hoe je de kasten anders moet inladen of de kamers moet herverdelen! (al kunnen we het daar ook eens over hebben 🙂 )

Daarmee bedoel ik WEL dat ik jullie ga helpen om te kijken hoe de relaties nu in elkaar zitten en hoe dat beter kan. Dit hele traject staat in het teken van het (her)bouwen aan een goede basis, een passend fundament, van waaruit jullie samen verder kunnen.

Zo komt er rust en verbinding. Zo voel je je steeds meer op je gemak bij elkaar en heb je niet het gevoel dat je partij moet kiezen of jezelf moet opgeven.

Hierover gaan we het hebben:

  • Je leert hoe een samengesteld gezin werkt en wat je mag verwachten. Geen onduidelijkheid meer!

  • Je gaat met je partner aan de slag om jullie rollen anders in te richten. Dit brengt rust bij jullie en bij de kinderen. Geen concurrentiestrijd meer!

  • Je ontdekt wat er nodig is in het contact met de (plus)kinderen. Hoe kan de relatie verbeteren? Wat kan je doen als ze niets met dit samengesteld gezin te maken willen hebben of er last van hebben?

  • Je ontdekt hoe je je beter kan verhouden ten opzichte van de ex-partner (indien van toepassing).

  • Je krijgt de tools in handen zodat dagelijkse situaties je niet meer van de wijs brengen, maar juist helpen om naar elkaar toe te groeien.

  • Je werkt aan een eigen gezinscultuur en gaat beter om met verschillen. Ieder vindt zijn plek.

Deze begeleiding gaat naar de essentie.

We duiken de diepte in én we zoeken naar concrete oplossingen.

Heden

We starten deze begeleiding met een diepgaande analyse van jullie situatie. We onderzoeken hoe de lijntjes nu lopen, waar de spanningen zitten en welke belangen en gevoelens meespelen.

Verleden

Niemand van ons is een onbeschreven blad. Daarom kijken we ook even achterom naar waar je vandaan komt en wie jij geworden bent.

Niet omdat ik op zoek ben naar wat er mis is met jou (er is niks mis met jou). Wel om te zien welke nieuwe dingen je kan leren. Elk samengesteld gezin daagt namelijk uit om persoonlijk te groeien. (dat wil niet zeggen dat je een ander mens moet worden!)

Toekomst

Je leert hoe een samengesteld gezin werkt, wat een goede basis is en hoe jullie de rollen van ouder en/of plusouder kunnen invullen. Zodat het klopt, voor jullie en voor de kinderen.

We kijken hoe de relaties kunnen verbeteren, met respect voor de verschillende loyaliteiten en behoeften. We werken aan betere communicatie en zoeken heel concreet hoe jullie kunnen omgaan met verschillen. 

Zijn er lastige omstandigheden? Ik denk met jullie mee in passende reacties.

‘Echte aanrader voor stellen die vast blijven lopen in steeds dezelfde soort situaties of discussies zoals wij (na 7 jaar zelfs nog) (gedoe rond schoenenrekjes, ruzie bij elkaars kinderen aanspreken e.d.). Cindy heeft ons echt geholpen inzicht in onszelf te krijgen en ons effect op elkaar. Vooral geleerd dat je niet moet vergeten je behoeftes en gevoel te benoemen en dat je je partner niet alleen je boosheid moet laten zien. Heb vooral inzicht over mezelf verkregen. Ben heel hoopvol en kan nu ook rustiger met zijn kinderen praten. Cindy begrijpt echt goed waar je het over hebt en kan goed helpen verder tot de kern te komen.’

A., mama en stiefmama

Is dit iets voor jullie?

De vorm van je relatie en aard van samengestelling maakt voor deze begeleiding niet uit.

Misschien is er maar 1 kind bij jullie verhaal betrokken, misschien wel 10! Hun leeftijd (peuters, pubers, adolescenten) speelt geen rol.

Het maakt ook niet uit of jullie wel of niet samenwonen, of je überhaupt elkaars kinderen al ontmoet hebt (misschien willen de kinderen niet eens contact).

Het is niet van belang of jullie nog maar net samen zijn, beginnende problemen ervaren of al jarenlang zitten in rondjes zitten draaien.

Wat is wél van belang?

Zowel jij als je partner staan allebei achter jullie deelname aan dit traject. 

Je bent elk bereid naar jezelf en de relaties te kijken en beseft dat er geen quick fix is.

Je beseft dat je van een samengesteld gezin geen traditioneel gezin kan maken en bent bereid uit te zoeken waar dat verschil dan precies in zit en wat je kan doen om in die andere situatie rust en verbinding te vinden.

Van harte welkom!

Praktische info op een rijtje

We plannen eerst een vrijblijvend verkennend gesprek in. Hierin kijken we samen naar wat er nu is en gaan we dieper in op de vragen waarmee jullie zitten. We bespreken samen wat jullie leerdoelen zijn en wat de focus van de begeleiding moet zijn.  De prijs voor dit kennismakingsgesprek van 90 minuten is 120 euro. 

Aan het einde van dit gesprek krijg je van mij een voorstel van het traject. Zijn jullie daar beiden mee akkoord, dan kan de begeleiding starten.

De duur van jullie traject hangt af van jullie situatie en leerdoelen.

Het basistraject bestaat uit 7 sessies met mij, in combinatie met huiswerkopdrachten. Je hebt toegang tot een online omgeving met veel informatie en voorbeelden.

De prijs voor dit basistraject bedraagt 1.100 euro inclusief btw. Dit is dus voor de 7 sessies van 75 minuten en de toegang tot de online leeromgeving. Zijn er meer sessies nodig, dan betaal je 100 euro per extra sessie.

De sessies kunnen online doorgaan, of in mijn praktijk.

De begeleiding richt zich op jou en je partner en op wat jullie kunnen doen. In principe spreek ik jullie dus altijd samen. De kinderen worden niet rechtstreeks bij dit traject betrokken.

Zo meld je je aan…

Vul hieronder de vragenlijst in.

Zodra ik die zowel van jou als van je partner ontvangen heb, krijg je toegang tot mijn online agenda. Zo boek je het verkennend gesprek in (90 minuten, 120 euro).

Dit is een vrijblijvend gesprek, je beslist pas achteraf of deze begeleiding iets voor jullie is. 

“Deze begeleiding leert je heel veel over je relaties, hoe je knopen ontwart in een samengesteld gezin en hoe je de  communicatie met elkaar en de kinderen verbetert. Er komt helderheid in je pijnpunten, frustraties en hoe daar mee om te gaan. Ik heb bijgeleerd: hoe mijn partner me ziet, wat haar triggert, hoe mijn gedrag haar gedrag bepaalt en hoe ik kan veranderen zodat zij zich beter voelt en zich niet aangevallen voelt. Ik vond het veel beter dan verwacht – stond eerst nogal sceptisch. Cindy weet heel goed te doseren en weet ook wanneer ze moet ingrijpen. Ze hielp altijd als we hulp nodig hadden en we konden snel een afspraak maken indien nodig. Het materiaal uit de online omgeving is heel herkenbaar en raakte voor mij de juiste snaar.”

Anoniem

Enkele veelgestelde vragen en hun antwoorden

Mijn partner en ik maken veel ruzie. Is dit programma iets voor ons?

Als het allemaal van een leien dakje liep zou je niet moeten deelnemen natuurlijk. Het komt vaak voor dat koppels spanningen hebben. Dat is geen tegenindicatie maar juist een indicatie!

Kan je niet meer samen in één ruimte zitten, voel je geen respect en kunnen jullie geen deftig gesprek meer voeren, dan is dit traject niet aan de orde. Ik raad jullie dan relatietherapie aan. 

 

Mijn partner heeft zich afgesloten van mijn kinderen. Ik kan hem/haar echt geen plusouder noemen. Heeft het zin om deel te nemen?

Er bestaan heel veel misverstanden over wat plusouderschap precies inhoudt. Het wil lang niet altijd zeggen dat je samen cupcakes moet bakken, filosofische gesprekken moet voeren of wekelijks moet gaan supporteren aan de zijlijn bij het voetbal. 

Wat wél nodig is, dat je als plusouder (stiefouder) beseft dat je een relatie hebt met iemand die kinderen heeft, dat die kinderen erbij horen en dat het ouderschap een wezenlijk deel uitmaakt van wie je partner is. Als je dat inziet en open staat om het hier verder met je partner over te hebben, ben je van harte welkom.

 

De ex-partner saboteert ons gezin. Is het dan überhaupt wel mogelijk om er iets van te maken?

Zeker. Het is een ver verspreid misverstand dat het alleen maar kan lukken als de ex-partner jullie gunstig gezind is. 

Sterker nog, ik denk als je te maken hebt met een ouder die jullie saboteert, rechtstreeks of onrechtstreeks via de kinderen, dat het des te belangrijker is om hun fundament goed te zetten en als koppel heel goed op elkaar af te stemmen. Zeker welkom op dit traject.

 

Heeft deze begeleiding ook zin als de kinderen in hun puberteit zitten? Het lijkt alleen maar over kleine kinderen te gaan?

Absoluut. Het werkt in alle situaties waarbij de kinderen nog thuis wonen of bij de andere ouder wonen.

Ouders en plusouders die te maken hebben met babies, peuters, lagereschoolkinderen, pubers, adolescenten en jongvolwassenen: welkom.

De kinderen zijn volwassen en de deur uit. Heeft het zin om deel te nemen?

De inhoud van dit traject is het meest toegespitst op situaties met kinderen van 0 tot ongeveer 25 jaar.

Wij hebben echt al heel lang problemen samen. Komt dit programma dan niet gewoon te laat voor ons?

Zolang jullie bereid zijn de dingen anders te leren aanpakken ben je welkom. Ik zou zeggen: laat je niet langer bepalen door wat er achter je ligt, maar wel door waar je naartoe wil.

Daarmee wil ik niet zeggen dat je zomaar moet doen alsof er in het verleden niets gebeurd is en gemaakt positief zitten doen als dat niet past met hoe het nu voor je is. Maar weet dat het nooit te laat is om relaties te veranderen.

De kinderen hebben echt al veel meegemaakt. Ik sta voor veel open, maar niet om hen nog met meer veranderingen te confronteren.

Wat fijn dat je zo over je kinderen waakt. In dit traject ga je niet veranderen om te veranderen. We kijken vooral wat er nodig is voor iedereen om het beter te maken.

Maar natuurlijk: je bent niet langer een eenoudergezin. Dat kinderen effect ondervinden van het bestaan van een nieuwe partner en eventueel stiefbroers of -zussen is part of the deal.

 

Eén van de kinderen wil niets met de plusouder te maken hebben.

Dat komt vaak voor. Ik kan niet garanderen dat de houding van het kind verandert. Wel kan ik je leren (als ouder) hoe je hierover met je kind in gesprek gaat, hoe je hier als koppel mee om gaat zodat het niet tussen jullie komt te staan en hoe je (als plusouder) best kan opstellen zonder het gevoel te hebben dat je op het strafbankje zit.

Wij zijn nog maar pas samen. Is dit traject ook iets voor ons?

Van harte welkom! Voor dit traject maakt het niet uit hoe pril jullie relatie is of hoe gepokt en gemazeld je al bent door het samenleven met elkaar 🙂

Mijn partner wil graag deelnemen, maar ik vind echt niet dat wij problemen hebben en zie daar het nut niet van in.

Als er één partner is die een probleem ervaart, dan is dat in mijn ogen een probleem van beide partners. Want je zal elkaar nodig hebben om het probleem op te lossen. 

Ben je bereid dat te doen voor je partner?

In elk geval is het nodig dat jullie allebei bereid zijn er je schouders onder te zetten. Is dit niet het geval, dan is dit traject niet geschikt.

 

Praktijk

Cindy Schepers
Noéstraat 19, 3360 Bierbeek (Leuven), België

 

Volg mij 

Contactformulier

Adviesvragen worden niet via e-mail behandeld. Dank voor je begrip. 

Pin It on Pinterest