vind rust als je samen bent 

overstijg concurrentiestrijd en onwennigheid die opspeelt in de driehoeksverhouding ouder-kind-plusouder

Vind rust als je allemaal samen bent

Je onwennigheid als (plus)ouder overwinnen ten aanzien van de kinderen.

Op je gemak zijn als iedereen thuis is.

Rustig en duidelijk reageren als de kinderen de plusouder uittesten of afwijzen.

Of als er spanning ontstaat tussen de jouwe en die van je partner.

Kunnen vertrouwen op elkaar in het contact met de kinderen.

Ontspannen kunnen blijven als je met je (plus)kind en partner in één ruimte bent.

 

 

Dat is wat kan ontstaan als jullie goed met elkaar omgaan in de driehoeksverhouding ouder-plusouder-kind.

Dat is wat er gebeurt als jij en je partner inzicht en begrip hebben over elkaars positie en die van de kinderen.

In een samengesteld gezin is dat niet vanzelfsprekend. 

 

Een samengesteld gezin bestaat van nature uit verschillende clubjes en bondjes

Jij en je partner hebben elk een andere relatie tot hetzelfde kind. Dat klinkt als een open deur, maar de gevolgen hiervan zijn vergaand.

Zo is het normaal dat je als ouder een betere band hebt met de kinderen en meer van elkaar kan verdragen dan (van) de plusouder. Het is normaal dat het onwennig is tussen plusouder en -kind.

Dit is dus compleet anders dan in een traditioneel gezin!

Voor je het goed en wel beseft leidt tot een (subtiele) concurrentiestrijd. Over wie waar zit in de zetel of auto, over wie er wanneer aandacht krijgt of wie zich meer aan moet passen aan wie.

Gevoelens van jaloezie en kinderlijke ergernissen kunnen opduiken, ook bij volwassenen met een grote dosis gezond verstand. Net zoals territoriumgedrag en erkenningsdrang.

Het klint misschien raar, maar dit zijn normale verschijnselen in een samengesteld gezin.

Alleen…  het is niet omdat het vaak voorkomt, dat je dit op zijn beloop moet laten.

Want dan gaat het algauw van kwaad naar erger en ontstaat er gemakkelijk relatieschade.

Als je niet oplet, zorgt dit er bijvoorbeeld voor dat je als ouder als een leeuw voor je kinderen springt wanneer je partner nog maar hun naam noemt. Of dat je je alleen nog maar op een negatieve manier kan uitlaten over je stiefkinderen.

Het vraagt dat jij en je partner hier ‘wijs’ mee leren omgaan. Dat jullie aan een klimaat werken waarin ieder zich veilig en welkom kan voelen.

Dit vraagt dat ook de kinderen actief betrokken worden in dit proces. Voor hen is het ook nieuw en onwenning. Ze hadden misschien de touwtjes in handen en vinden het niet leuk dat ze die nu kwijt geraken. Het is misschien ook voor hen spannend en complex. Zeker als er al veel gebeurd is of wanneer hun loyaliteit aan de andere ouder (‘de ex’) meespeelt.

Rust vinden als je allemaal samen bent‘ is een begeleidingstraject voor partners die willen leren bijdragen aan een veilig klimaat. Zodat jullie op je gemak zijn als je allemaal samen bent en er rust en vertrouwdheid kan groeien.

Dit traject is mogelijk interessant als je iets herkent van het volgende:

 

Het is spannend als jullie allemaal samen zijn. Je weet niet wat je moet zeggen en gaat uit elkaar wat uit de weg. De kinderen spurten bijvoorbeeld meteen naar hun kamer zodra ze er zijn.

Of je merkt dat er vele ruzies en conflicten ontstaan om het minste. Om dingen waarvan je nooit gedacht had dat je er over zou vallen.

Misschien heb je nog wel een leuk contact met de kinderen als je partner er niet bij is, maar verandert dit zodra je partner binnen komt. Dan slaat de sfeer om en komt er een (subtiele) strijd tussen jou en de kinderen om je partner/de ouder.

Als ouder lijkt het vaak alsof je tussen twee vuren staat. Je wil goed doen voor iedereen, maar dat lijkt niet te lukken. Je doet je best, maar dat lost niets op.

Als plusouder voel je je buitengesloten als het over de kinderen gaat. Gevoelens van jaloezie duiken op. Op den duur erger je je aan elke verschijningsvorm van de kinderen.

Je doet superhard je best om je goede wil te tonen, maar dat wordt niet gezien of gewaardeerd. Op een bepaald moment knakt er iets in je en begin je harde grenzen te stellen waar de ander niets mee kan. Er ontstaat een patstelling.

Je weet dat je sommige dingen niet persoonlijk zou moeten nemen, maar toch slaag je daar niet in.

Relaties lijken onverenigbaar. Het is alsof je moet kiezen OF voor de ene relatie OF voor de ander. OF voor jezelf OF voor je partner.

 

 

 

“Cindy, graag had ik je bedankt voor alle hulp die je geboden hebt in ons nieuw samengestelde gezin. Dankzij jouw hulp heb ik heel wat hindernissen overwonnen en zijn we allemaal sterker naar elkaar gegroeid. Ik voel me helemaal goed in mijn nieuw samengesteld gezin.

Graag had ik je ook laten weten dat er een klein gezinslidje bij is. Sinds oktober ben ik trotse mama van een lieve dochter!

Ik wil je uit de grond van mijn hart bedanken voor alle gesprekken, hulpverlening en inzichten die je mij gegeven hebt… want dat heeft voor mij een wereld van verschil gemaakt.

Ik wou je dit zo graag laten weten , want ik denk niet dat dit mogelijk was zonder de sessies die we bij jou hebben gehad.”

A., mama en stiefmama

In deze begeleiding werken we op verschillende vlakken:

1. We zorgen ervoor dat er een goed fundament komt, dat jij en je partner op een goede manier elk je rol kunnen innemen.

2. We werken eraan dat jullie relatie een veilig haven wordt, een plek waarin je ook kwetsbare en lastige gevoelens kan delen en waarin je geruststelling voelt.

3. We kijken hoe je als ouder een veilige haven kan blijven bieden voor de kinderen én hoe je hen kan meennemen in wat het samengesteld gezin van hen vraagt. Hierbij houden we rekening met de invloed en loyaliteit van het kind naar de ander ouder in het andere huis (indien van toepassing).

4. We zoeken uit hoe er meer respect en begrip kan komen in de relatie tussen plusouder en pluskind.

5. Je leert hoe jullie gesprekken kunnen voeren samen met de kinderen gesprekken. Over gevoelige onderwerpen of lastige situaties. Zodat problemen uitgepraat kunnen worden en niet in de weg komen te zitten.

 

“Ik moet eerlijk toegeven dat ik eerder sceptisch stond tegenover deze begeleiding. Typisch mannelijk? Ik vond vaak dat mijn partner overdreef en was dus zelf geen vragende partij om hulp te zoeken. Maar ik ben zeer positief verrast. Vele gesprekken met mijn partner en ook met mijn kinderen, terwijl ik niet zo een prater ben. Eerst had ik schrik om te ontdekken wat ik allemaal fout deed, maar door de aanmoedigende houding van Cindy voelde het veilig en vertrouwd aan. De band met mijn dochter is nu beter dan het ooit geweest is! Mijn vrouw is veel rustiger geworden door deze begeleiding en dat doet mij zelf ook veel plezier. Het is alsof zij er nu minder op zit en ik iets meer?

Wat bijgedragen heeft tot verbetering zijn de sessies, maar zeker ook de online leeromgeving. Het helpt echt als je bepaalde dingen kan terugbekijken of op stop kan drukken. Dat heeft me meer vertrouwen gegeven. Ook moet je de sessie voorbereiden waardoor je vooraf meer nadenkt.

H., vader en stiefvader

“Het resultaat van dit programma is dat mijn man en ik nu heel wat oplossingen kunnen bedenken voor als er zich ambetante situaties voordoen. We hebben samen op een constructieve manier leren praten :-). We hebben geleerd dat als ik weer tot kamerplant word gedwongen dat de verbinding tussen mijn man en mij net belangrijker wordt, zodat ik daar de liefde voel en me sterk voel. Mijn man heeft me aangemoedigd voor mezelf op te komen. Ik spreek zijn zoon nu aan als hij iets doet waar ik niet mee akkoord ga. Dat heeft bij mijn partner de druk er wat afgehaald, want hij had het gevoel tussen 2 vuren te staan en dat hij alles wat zijn zoon zei of deed (of net niet deed) te moeten opmerken om er iets op te zeggen. Ik (en hij ook) zijn best wel fier op wat we met jouw hulp hebben bereikt!”

Een plusmama

Hoe loopt het praktisch?

Elke situatie is anders. Daarom voeren we eerst een vrijblijvend verkennend gesprek. Hierin kijken we samen naar jullie relatie, gezin en ouderschap en wat er leeft. Zowel jij als je partner zijn op dit gesprek aanwezig.

De prijs voor dit verkennend gesprek met jullie twee bedraagt 120 euro voor een sessie van 90 minuten. De sessie kan online doorgaan of in mijn praktijk.

Zijn jullie daar beiden mee akkoord, dan gaan we aan de slag. 

In de basis bestaat dit begeleidingsprogramma uit twee individuele gesprekken met mij (2 x 75 minuten), gevolgd door een combinatie van 8 koppelgesprekken met mij (8 x 75 minuten) en de toegang tot de online leeromgeving. In die online leeromgeving vind je verschillende video’s, voorbeelden en oefeningen om tussen de gesprekken door mee aan de slag te gaan en het volgende gesprek voor te bereiden. 

De prijs voor dit geheel bedraagt 1499 euro incl. btw.

Heb je echt met relatieproblemen te maken en is er al zware relatieschade, dan kan het zijn dat er meer sessies nodig zijn om hetgeen je leert te verankeren. Mocht dat het geval zijn, dan kan je extra sessie(s) inplannen. Deze kosten telkens 100 euro.

Soms komt het voor dat er minder sessies nodig zijn. Ook dat zal ik trachten aan te geven aan het einde van het verkennend gesprek. De prijs wordt dan uiteraard aangepast.

Sessies kunnen zowel online doorgaan als in mijn praktijk in Bierbeek. De kinderen worden niet rechtstreeks bij deze begeleiding betrokken.

 

Het is mijn ervaring met de vele honderden koppels die ik afgelopen jaren als relatietherapeute heb begeleid dat – als je het anders aanpakt en je je anders opstelt – er veel meer mogelijk wordt dan je denkt…

… dat de kans enorm vergroot dat de sfeer in huis verbetert, de verdraagzaamheid groeit, relaties vlotter lopen en gewoon, dat er minder strijd komt over dagelijkse kleine dingen.

Kortom, dat je samengesteld gezin veel rustiger en leuker wordt.

Cindy

Interesse?

Ik kijk ernaar uit je te spreken!

Vul hieronder de vragenlijst in. Daarna krijg je toegang tot mijn online agenda en kan je het verkennend gesprek inplannen (90 minuten, 120 euro).

Dit is een vrijblijvend gesprek. Je beslist dus pas achteraf of je effectief intekent op het traject.

Zit je nog met vragen die je vooraf wil stellen, neem dan contact met me op.

‘Intussen zou ik elk koppel met een samengesteld gezin naar jou sturen (doe ik hoor)! Mag ik je bedanken voor alle hulp die je ons afgelopen maanden geboden hebt? Na ons laatste zoomgesprek realiseerde ik me dat wij van ver komen. Weet nog dat we in het begin twijfelden om deel te nemen omdat ik overwoog de relatie te stoppen (ik zou nooit met kinderen leven) en E. is niet zo een prater, dus wat gingen wij bij jou komen zoeken? Ik wil niet zeggen dat ik nu altijd sta te springen als zijn kids komen, maar het is toch helemaal anders dan vroeger toen ik soort van ziek was op voorhand als ik aan het weekend dacht. Ook E. is meer betrokken, hij praat ook meer, al moet ik nog steeds moeite doen om hem uit te laten praten, maar ik denk dat hij nu beter kan aangeven. Dus danku danku, we kijken allebei heel anders naar de toekomst nu!’

Ellen

‘Hallo Cindy, er valt veel te schrijven over onze begeleiding bij jou en dat zal ik bij gelegenheid zeker nog doen. Maar mag ik je vooral bedanken voor het gegeven dat je mij over de hele lijn bent blijven aanmoedigen om mijn kinderen niet op te geven en hen mee in het vizier te houden? Ik achtte me op een gegeven moment echt nog in staat om dat wel te doen, omdat de relatie met Els op het spel stond. Dus, dankjewel, vanuit heel diep, om mijn vaderschap mee te bewaken. Dat is onbetaalbaar.’

J.

‘Deze begeleiding leert je heel veel over je relaties, hoe je knopen ontwart in een samengesteld gezin en hoe je de  communicatie met elkaar en de kinderen verbetert. Er komt helderheid in je pijnpunten, frustraties en hoe daar mee om te gaan. Ik heb bijgeleerd: hoe mijn partner me ziet, wat haar triggert, hoe mijn gedrag haar gedrag bepaalt en hoe ik kan veranderen zodat zij zich beter voelt en zich niet aangevallen voelt. Ik vond het veel beter dan verwacht – stond eerst nogal sceptisch. Cindy weet heel goed te doseren en weet ook wanneer ze moet ingrijpen. Ze hielp altijd als we hulp nodig hadden en we konden snel een afspraak maken indien nodig. Het materiaal uit de online omgeving is heel herkenbaar en raakte voor mij de juiste snaar.’

Anoniem

Enkele veel gestelde vragen en hun antwoorden

 

‘Ja maar, Cindy, onze situatie is complex en er is al vanalles gebeurd tussen ons. Kan jij garanderen dat het goed komt?’

Eerlijk? Dat kan ik niet.

Tenminste, ik kan niet beloven dat het plaatje dat jij in je hoofd hebt (over hoe het zou moeten zijn) werkelijkheid wordt. Ik kan niet garanderen dat kinderen die nu niet willen komen, dat plots wel gaan willen en daarbij hun hart helemaal zullen openstellen. Ik kan niet garanderen dat stiefbroers en -zussen elkaar aan het einde van de rit in de armen vliegen of dat een ex-partner ophoudt met gestook en gedoe.

Dat kan ik niet omdat ik daar geen rechtstreekse invloed op heb. Jij evenmin.

Wél weet ik dat ik jullie – met je actieve medewerking – kan helpen om de partners te worden die rust vinden bij elkaar en die alles doen wat in hun macht ligt om de relaties te verbeteren en het gezin anders in te richten.

Je hebt namelijk wél invloed:

  • op de communicatie tussen jullie; op hoe je omgaat met je emoties en reacties en op hoe jij bepaalde vicieuze cirkels mee in stand houdt
  • op je bereidheid om te leren over samengestelde gezinnen, je verwachtingen bij te stellen over hoe het zou moeten en te kijken welke vormen wél mogelijk zijn
  • op hoe je je opstelt naar de kinderen.

Dáár zetten we maximaal op. Want dát zijn de elementen die uiteindelijk de atmosfeer bepalen. Die ervoor zorgen of je je wel of niet laat vangen door verschillen, concurrentiestrijd of een ex-partner die zich niet van zijn of haar beste kant laat zien. Dit draagt ook enorm bij aan het welzijn en de ontwikkelkansen voor de kinderen.

Worden de kinderen betrokken bij deze begeleiding?

In principe worden de kinderen niet in de coachingsessies verwacht. Ik leer jullie hoe je er voor de kinderen kan zijn en hoe jullie met hen kunnen spreken en dingen uitpraten. 

Ik ben niet gescheiden, maar ik ben weduwe(naar). Is dit traject dan mogelijk ook voor ons?

Van harte welkom. Het maakt niet uit of je gescheiden bent of weduwe(naar). 

Er is in ons gezin echt al heel veel gebeurd. Kan het nog wel terug goed komen?

We kunnen de klok niet terugdraaien, maar we kunnen wel kijken wat er precies gebeurd is en wat er nodig is om toenadering te zoeken of meer in respect voor elkaar te leven. Wanneer jullie twee bereid zijn om aan de slag te gaan, zijn jullie welkom.

Heeft deze begeleiding ook zin als de kinderen al wat ouder zijn?

De leeftijd van de kinderen maakt niet uit. Misschien zitten ze nog in de luiers, gaan ze door de perikelen van de puberteit of zijn ze aan het oefenen met uitvliegen. Zolang je je herkent in de tekst hierboven, ben je welkom.

Mijn partner en ik maken echt wel veel ruzie. Heeft het nut om dan dit traject op te starten?

Als jullie bereid zijn om te kijken naar hoe je samen tot die ruzies komt, ben je van harte welkom. Tijdens het intakegesprek evalueer ik dit. Kunnen jullie nauwelijks nog met elkaar in één ruimte zitten en kan je elkaar niet laten uitspreken, dan is klassieke relatietherapie mogelijk meer aan de orde. 

Eén van de kinderen wil niets met de plusouder te maken hebben.

Dat komt vaak voor. Ik kan niet garanderen dat de houding van het kind verandert. Wel kan ik je leren (als ouder) hoe je hierover met je kind in gesprek gaat, hoe je hier als koppel mee om gaat zodat het niet tussen jullie komt te staan en hoe je (als plusouder) best kan opstellen zonder het gevoel te hebben dat je op het strafbankje zit.

Wij hebben echt al heel lang problemen samen. Komt deze begeleiding dan niet gewoon te laat?

Zolang jullie bereid zijn de dingen anders te leren aanpakken ben je welkom. Ik zou zeggen: laat je niet langer bepalen door wat er achter je ligt, maar wel door waar je naartoe wil.

Daarmee wil ik niet zeggen dat je zomaar moet doen alsof er in het verleden niets gebeurd is en gemaakt positief zitten doen als dat niet past met hoe het nu voor je is. Maar weet dat het nooit te laat is om relaties te veranderen.

De ex-partner maakt mij/ons het leven zuur. Is het dan niet gedoemd om te mislukken?

Nee, dat is een wijdverbreid misverstand. Natuurlijk heeft de ex-partner een invloed op de kinderen en mogelijk op jullie mentale gemoedsrust, maar je kan leren met die invloed om te gaan, ook al handelt de ex-partner écht destructief (geloof me daar heb ik al de meest vreselijke verhalen over gehoord).

Het klinkt misschien oneerbiedig en zo bedoel ik het helemaal niet, maar als je bereid bent om uit de slachtofferrol te stappen (waarbij jullie slachtoffer zijn en de ex de dader), ben je van harte welkom. 

Mijn partner en ik kunnen al goed praten samen. Gaan we hier dan nog iets aan hebben?

Fijn! Zolang je je herkent in het bovenstaande, ben je van harte welkom. Want goed kunnen praten is geen doel op zich, maar een middel om echt betere afstemming te vinden. Zolang die er niet is, kan dit traject van enorme waarde voor jullie zijn.

Wij wonen niet samen. Is dat een tegenindicatie voor dit traject?

Nope, totaal niet. Het doel van deze begeleiding hoeft ook niet noodzakelijk te zijn dat we toewerken naar samenwonen. Het kan, maar het hoeft niet.

Met welke frequentie worden de sessies ingepland?

We bespreken dit aan het begin van de begeleiding, want de frequentie van de sessies hangt af van wat er nodig is. Bij erg beladen of conflictueuze relaties ben ik geneigd de sessies sneller op elkaar te laten volgen.

Is het ook mogelijk om 's avonds af te spreken of in het weekend?

Ik werk vaak op maandagavond en soms ook op donderdagavond. Weet wel dat die plekjes vaak als eerste ‘uitverkocht’ zijn.

Kunnen jullie echt alleen maar in de avond, dan raad ik aan om ruim op voorhand de sessies in te plannen. Ik adviseer daarbij.

Ik werk niet in het weekend.

Mijn partner denkt echt compleet anders over opvoeden dan ik.

Van harte welkom : )

Mijn partner heeft zich afgesloten van mijn kinderen. Ik kan hem/haar echt geen plusouder noemen. Heeft het zin om deel te nemen?

Er bestaan heel veel misverstanden over wat plusouderschap precies inhoudt. Het wil lang niet altijd zeggen dat je samen cupcakes moet bakken, filosofische gesprekken moet voeren of wekelijks moet gaan supporteren aan de zijlijn bij het voetbal. 

Wat wél nodig is, dat je als plusouder (stiefouder) beseft dat je een relatie hebt met iemand die kinderen heeft, dat die kinderen erbij horen en dat het ouderschap een wezenlijk deel uitmaakt van wie je partner is. Als je dat inziet en open staat om het hier verder met je partner over te hebben, ben je van harte welkom.

Mijn kinderen hebben echt al veel meegemaakt. Ik sta voor veel open, maar ben er niet happig op om hen met nog meer veranderingen te confronteren.

Wat fijn dat je zo over je kinderen waakt. In dit traject ga je niet veranderen om te veranderen. We kijken vooral wat er nodig is voor iedereen om het beter te maken.

Maar natuurlijk: je bent niet langer een eenoudergezin. Dat kinderen effect ondervinden van het bestaan van een nieuwe partner en eventueel stiefbroers of -zussen is part of the deal.

Mijn partner wil graag iets aan onze problemen doen, maar ik vind niet dat we problemen hebben.

Als er één partner is die een probleem ervaart, dan is dat in mijn ogen een probleem van beide partners. Want je zal elkaar nodig hebben om het probleem op te lossen. 

Ben je bereid dat te doen voor je partner?

In elk geval is het nodig dat jullie allebei bereid zijn er je schouders onder te zetten. Is dit niet het geval, dan is dit traject niet geschikt.

Zit je nog met andere vragen? Stel ze gerust via dit contactformulier. 

Ik help je graag verder.

Wie ben ik?

Ik ben Cindy Schepers (°80), werk meer dan 15 jaar als relatietherapeute, waarvan meer dan 10 jaar uitsluitend met koppels in samengestelde gezinnen. Natuurlijk woon ik zelf ook in zo een gezin (mijn partner heeft 2 dochters uit een vorige relatie en samen hebben we 2 kinderen).

Afgelopen jaren heb ik meer dan 1.000 ouders en stiefouders mogen begeleiden in hun zoektocht naar liefde en verbinding. Dit programma is gebaseerd op al mijn ervaring én op mijn kennis uit opleidingen: hechtingstheorie, EFT, familie-opstellingen, contextuele therapie, voice dialogue, integratieve relatietherapie enz.

Niks menselijks is mij vreemd is en daarom kan je rekenen op al mijn mildheid en begrip én zal ik steeds – met jouw permissie – trachten zo duidelijk als mogelijk te zeggen waar het op staat.

Praktijk

Cindy Schepers
Noéstraat 19, 3360 Bierbeek (Leuven), België

 

Volg mij 

Mijn boek is uit!

Contactformulier

Adviesvragen worden niet via e-mail behandeld. Dank voor je begrip. 

Pin It on Pinterest