Foto

privacy verklaring van www.cindyschepers.be

De website www.cindyschepers.be wordt beheerd door Cindy Schepers – zaakvoerder. Deze Privacy verklaring geeft een overzicht van hoe wij met de persoonsgegevens die via deze website verkregen worden omgaan.
Bij bezoek aan deze website kunnen gegevens van u verwerkt worden. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via aanvraag en/of aanmeldformulieren, vragenlijsten, downloads, inschrijvingen of ergens anders op de website hebt ingevuld.

 

Doeleinden van verwerking

Wanneer u een dienst bij ons afneemt, een document via deze website downloadt, de nieuwsbrief aanvraagt, u opgeeft voor een webinar of online programma of het contactformulier invult, vragen wij je om persoonsgegevens.

Deze gegevens dienen om:

• De nieuwsbrief digitaal naar jou te versturen.
• Onze diensten te kunnen leveren.
• Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om je vragen te beantwoorden en/of om onze diensten met je overeen te komen en uit te voeren
• Jouw betaling af te handelen

Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

 

Persoonsgegevens die via deze website verwerkt worden

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer je de nieuwsbrief aanvraagt of een webformulier invult.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Adresgegegevens
• Telefoonnummer
• IP-adres
• Factuur- en betalingsgegevens
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• Info en chatberichten die u ons via webinargeek verstrekt tijdens het volgen van een webinar
• Reacties en informatie die u op onze blogartikels achterlaat

 

Delen van persoonsgegevens met derden

www.cindyschepers.be verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (facturatie, incasso…) We selecteren partners met grote zorg.

Verstrekking aan derden vindt enkel en alleen plaats als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en je mij hiervoor ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden, ook niet als die via deze website via links kunnen worden bezocht. Neem voor verdere informatie altijd contact op met de betreffende derde partij of instelling.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

www.cindyschepers.be werkt niet met geautomatiseerde besluitprocessen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.cindyschepers.be neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden bewaard in onze database en soms ook op papier. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens niet toegankelijk zijn door derden. Dit doen we onder andere door onze computers te beveiligen met paswoorden, onze praktijk met een sleutel af te sluiten en onze dossiers met uw gegevens achter slot te bewaren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cindyschepers.be

 

E-mailprogramma

Het gebruikte e-mailprogramma verwerkt de gegevens conform de Europese regelgeving. Meer informatie over hun privacybeleid lees je op https://mailchimp.com/legal/privacy/
Elke e-mail die je ontvangt heeft een link waarmee je je onmiddellijk kunt uitschrijven.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies
De verzamelde gegevens gebruiken we enkel en alleen om onze dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Google Analytics

www.cindyschepers.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cindy Schepers heeft Google geen toestemming gegeven om de via www.cindyschepers.be verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Social Media

Met behulp van Social Media knoppen kun je de berichten van www.cindyschepers.be delen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende Social Media van toepassing.
Lees de privacy verklaringen van de betreffende Social Media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.cindyschepers.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Personalia > 5j
Adres > 5j
Andere > 5j
Voor facturatiegegevens zijn we wettelijk verplicht deze ten minste 7 jaar te bewaren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.cindyschepers.be en heb je het recht op de overdraagbaarheid van je gegevens.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cindyschepers.be

 

Bij schending van je rechten kan u het volgende doen

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.

 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest actuele versie is steeds beschikbaar op www.cindyschepers.be/privacy

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden voorrang op dit privacy-beleid.
Deze versie dateert van 17 juli 2018.

 

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over je privacybescherming? Neem dan contact via www.cindyschepers.be/contact

Cindy Schepers, Noéstraat 19, 3360 Bierbeek, België, BTW BE 0558943791, tel. +32 (0)486268044