Foto

Transformeer je samengesteld gezin en vind eindelijk die harmonie

Loopt het niet zoals je zou willen?

Er leven spanningen in jullie samengesteld gezin: hoe jullie met elkaar omgaan, over de opvoeding of de kinderen, wie wat te zeggen heeft, hoe je met grenzen omgaat … op een of andere manier loopt het niet.

Jij en je partner krijgen het maar niet zoals jullie zouden willen. Of zien het elk anders.

Dit geeft onduidelijkheid, irritaties en conflicten. Alles behalve de harmonie en de rust waar jullie naar snakken. En dat ondanks de mogelijkheden die je relatie in potentie heeft. Je voelt dat het er in zit en vraagt je af: ‘waarom lukt het dan niet?’

 

Het is logisch dat jullie dit tegenkomen

Jij en je partner hebben elk een andere band met het kind en andere belangen ten aanzien van de ex-partner. Als jullie allebei kinderen hebben uit een vorige relatie bestaat dit gezin uit twee deelgezinnen die al te gemakkelijk ‘tegenover elkaar’ komen te staan.

Bovendien zijn er vaak beren op de weg, zoals tegenwerkende ex-partners, onverwerkte schuldgevoelens en kinderen die er niet zo een zin in hebben (om het zacht uit te drukken).

 

Maar hoe begrijpelijk ook: van dit samengesteld gezin moet wel een thuis gemaakt worden

Je kan in een hoekje gaan zitten kniezen dat het zo oneerlijk is dat de ex-partner jullie niet met rust laat of dat het kind niet mee wil, maar dat brengt je niet verder.

Het is aan jou en je partner om jullie gezin in goede banen te leiden.  Jullie zijn de twee kapiteins die het schip moeten aansturen, hoe moeilijk de vaarwateren ook zijn. Jullie zijn de twee managers die jullie ‘gefuseerde bedrijfje’ dienen te leiden.

Nemen jullie je taak niet op, dan gebeurt het volgende:

 • Stiefouders sluiten zich af, proberen hun stiefkinderen te verduren of zitten de tijd uit. Ze worden onverdraagzaam, vol frustratie, terwijl dat helemaal niet is hoe ze willen zijn.
 • Ouders staan onder enorme spanning tussen nieuwe partner en kind of ex, bemiddelen zich kapot zonder succes. Daarmee dreigen ze vroeg of laat te crashen. Sommigen verbreken de relatie met hun partner. Anderen geven hun kind op. In geen geval een situatie die ze willen.

Wat is er nodig om door te kunnen pakken met dit speciale gezin, tot rust en tot ‘goed genoeg’ te komen?

 

Het is nodig dat jij en je partner bespreken of zoeken hoe je het gaan doen. Omdat jullie daar misschien in vastgelopen zijn, is het eerst wat moet gebeuren terug on speaking terms te geraken over de moeilijke onderwerpen. Want als je niet echt naar elkaar luistert en je niet echt gehoord voelt door de ander, kunnen jullie onmogelijk de moeilijke issues aanpakken.

 

Daarnaast moeten jullie weten hoe je een samengesteld gezin aanpakt. Wie heeft welke rol en welke taken, hoe je er kan zijn voor je kind, hoe doe je het goed als stiefouder, wat met grenzen, oplopende emoties en al die vele verschillen? Daarbij is niet alles mogelijk: jullie hebben rekening te houden met de aard van het beestje – de gezinsstructuur – en de bijbehorende spelregels.

Heel praktisch: hoe runnen jullie je huishouden, hoe ga je om met verschillende opvoedstijlen, hoe spreek je elkaars kinderen aan als ze iets ‘fouts’ doen. Dat soort dingen.

Ook onder de waterlijn mag het een en ander verschoven worden: krijgt iedereen erkenning? Hoe stop je het uitsluiten? Hoe kom je op voor jezelf? Hoe bied je ruimte aan de ander zonder jezelf weg te geven?

 

Met het traject ‘Beter Samengesteld’ leer ik jullie hoe je tot meer rust en harmonie in huis komt

Eerst help ik jou en je partner terug naar elkaar luisteren (als dat nodig is). De verbinding die daardoor ontstaat maakt dat je emoties kunnen zakken en jullie elkaar weer kunnen horen als je het over de kinderen of ex hebt.

Daarna leer ik de do’s en dont’s over het leven in een samengesteld gezin. Hoe je met een kind omgaat dat zich verscheurd voelt tussen twee ouders, wie wat te zeggen heeft, hoe je een band opbouwt met je (stief)kind, hoe je omgaat met verschillende opvoedstijlen enz. We gaan in op de specifieke issues bij jullie.

Ik help jullie dit concreet toe te passen. We analyseren samen de situaties die jullie tegenkomen, waar het beter kan en hoe dat dan moet. We onderzoeken waar je vast loopt en wat jij nodig hebt om in beweging te komen. Ik ondersteun je met communiceren en anders omgaan met je eigen emoties.

Zodat jullie ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid, begrip en respect naar elkaar toe komt.

 

Welk resultaat mag je verwachten?

In dit traject ga je aan de slag met elkaar om de relaties te veranderen zodat de sfeer in huis verbetert en de spanning in jezelf vermindert:

 

 • Jij en je partner vinden elkaar weer. Je voelt je begrepen en gezien door de ander. Dat alleen al geeft ademruimte.
 • Jij en je partner werken als een team aan een beter gezin, in respect voor de noden van de kinderen en jezelf. Jullie hebben helderheid over wat normaal is en wat niet in een samengesteld gezin:  hoe het zit met grenzen, opvoeding en hoe je met verschillen omgaat. Niemand hoeft zich nog weg te cijferen of in bochten te wringen. De grenzen met de ex-partner(s) worden duidelijker.
 • De sfeer in huis verbetert door de betere communicatie met je partner, kinderen en stiefkinderen. Hetgeen er leeft kan uitgesproken worden zonder dat de ene of de andere hoeft te ontploffen. Je bent meer jezelf.

Door deze openheid wordt het veiliger voor de kinderen, die ook meer zichzelf kunnen zijn.

Als stiefouder kijk je niet meer op tegen de komst van je stiefkinderen. Je voelt je thuis in je eigen huis. 

Als ouder gaat er druk van de ketel: je ervaart niet langer het voortdurende spanningsveld tussen je kinderen en je partner.

Dit wil niet zeggen dat jullie allemaal heel hecht worden, maar er komt rust en het wederzijds respect neemt toe. 

 

 • Er komt meer ruimte voor leuke dingen samen. Je hoeft niet eindeloos energie te steken in terugkerende ergernissen. In elk gezin is er natuurlijk wel eens wat, maar dit belet jullie niet langer om het leven te leven.

Op deze manier verbeteren de relaties en dat zorgt voor rust, verbinding, en harmonie. 

 

Praktisch

 

Dit traject doorloop je samen met je partner over een periode van ongeveer zes maanden.

Het bestaat uit een combinatie van coachinggesprekken met mij, het doorwerken van een trainingsprogramma en vragensessies.

De prijs bedraagt 1.299 euro incl. btw per koppel (649,5 euro p.p.). (*)

Voor we van start gaan voeren we samen een verkennend gesprek. Daarin kijken we waar jullie tegen aan lopen, wat je te leren hebt, wat de doelen van jullie traject zouden zijn en of het wel voor geschikt is of dat een andere vorm van begeleiding nodig is.

Dit verkennend gesprek is vrijblijvend.

De begeleiding is samen met je partner, zonder de kinderen. Ik werk niet rechtstreeks met de kinderen, maar coach jullie in hoe jullie hen hierbij kunnen betrekken.

(*) Er bestaat ook een light-versie van dit traject, waarbij de begeleiding korter is. Of dit aan de orde is bekijken we tijdens het verkennend gesprek.

 

Iets voor jullie?

 

Dit traject is geschikt als:

 • jullie er allebei achter staan
 • je beseft dat jullie de verantwoordelijkheid hebben om hetgeen je leert te gaan toepassen
 • je tijd en emotionele ruimte maakt voor een begeleiding die voorbereiding, zelfreflectie en aandacht zal vragen

Dit traject is NIET geschikt indien:

 • je niet bereid bent naar jezelf te kijken of over jouw effecten op je gezinsleden te reflecteren
 • één van jullie twee begeleiding niet echt ziet zitten maar zich laat meesleuren door de ander
 • je blijft er van overtuigd dat alle problemen aan ‘de ex’ liggen en jullie in een allesverslindende vechtscheiding verwikkeld zijn
 • er sprake is van ernstige psychische problemen bij één van jullie twee.

 

Zijn jij en je partner ook toe aan een beter samengesteld gezin?

Meld je dan hieronder aan voor het verkennend gesprek. 

Ik neem daarna contact met je op.

 

 

Dit gesprek gaat door met je partner, duurt anderhalf uur en is vrijblijvend. Welkom in mijn praktijk of via skype. De kosten van dit gesprek (100 euro) mogen jullie van de trajectprijs aftrekken indien je binnen de maand intekent.

 

Zit je met nog vragen?

Stel ze hieronder. Ik neem daarna contact met je op.