Foto

Het loopt helaas niet zoals je zou willen en daar willen jullie iets aan doen.

Een samengesteld gezin is niet zoals een traditioneel gezin en zal dat ook nooit worden. Maar dat betekent helemaal NIET dat jullie het niet goed kunnen hebben samen.

 • Je huis kan een thuis worden, voor jullie als koppel en voor alle kinderen.
 • Jullie kunnen op een respectvolle manier met elkaar leren omgaan, ook al zijn er verschillen.
 • Het contact met elkaars kinderen kan enorm verbeteren.
 • Je kan het gewoon goed kunnen hebben samen, plezier beleven en steun aan elkaar ervaren.

Plusouders (stiefouders) zijn geen ouders, maar maken volwaardig deel uit van dit gezin. Kinderen mogen er zijn ook al hebben ze het moeilijk en ouders hoeven niet te blijven schipperen tussen partner en kinderen.

In dit begeleidingstraject deel ik met jou en je partner wat ik de voorbije jaren geleerd heb om in een samengesteld gezin tot een goede sfeer en verstandhouding te komen, om de onderliggende relaties te verbeteren.

Meld jullie aan voor een verkennend gesprek door elk deze vragenlijst in te vullen >>>

 

Waar mag je je aan verwachten?

In dit traject leer ik jullie de spanning verminderen en de sfeer verbeteren door de verschillende onderliggende relaties te verbeteren of versterken:

 • Jij en je partner vinden elkaar weer. Jullie kunnen bij elkaar terecht. Je voelt je begrepen en gesteund, ook als het over de moeilijk bespreekbare of onoplosbare onderwerpen gaat. Want je leert hierover praten.
 • Als ouder ervaar je hoe je ouder kan zijn en blijven voor je kinderen. Je leert hen betrekken bij dit gezin, zonder te forceren. Je helpt hen met gevoelens over de scheiding, over dit gezin en andere van hun innerlijke struggles. Uiteraard leer je ook omgaan met je eigen gevoelens.
 • Je leert wat je rol als plusouder (stiefouder) is, wat je wel of niet te zeggen hebt en hoe je tot een beter contact komt met het kind van je partner. Je hoeft daarbij geen boezemvrienden te worden, maar komt tot acceptatie en respect. Ook jij leert beter met je emoties omgaan.
 • Je weet hoe je het aanpakt als jullie allemaal samen zijn waardoor het gevoel van ‘leven in twee kampen’, ‘als vijfde wiel aan de wagen’ of ‘tussen twee vuren’ afneemt. 
 • Jij en je partner werken als een team aan een beter gezin, in respect voor ieders noden. Jullie weten wat normaal is en wat niet, hoe het zit met grenzen, opvoeding en hoe je met verschillen omgaat. Stapje voor stapje bouw je aan een eigen gezinscultuur.
 • De sfeer in huis klaart op. Niemand hoeft zich nog weg te cijferen of in bochten te wringen. Door deze openheid wordt het veiliger voor de kinderen, die ook meer zichzelf kunnen zijn.  Het samenleven wordt gemakkelijker.
 • Dit wil niet zeggen dat jullie allemaal heel close moeten worden, maar er komt rust en ruimte voor leuke dingen samen. 
 • Je werkt aan een goede houding ten opzichte van de ander ouder (ex-partner) zodat het welzijn van de kinderen niet in het gedrang komt en je partnerrelatie niet onder druk komt te staan. Indien er conflicten zijn met die andere ouder, leer je hoe je ze van je kan afzetten en ieder een eigen koers vaart.

Verwacht je aan een dosis out of the box denken, een uitnodiging tot betere zelfreflectie, constructief omgaan met emoties en andere communicatie.

Nee, het leven is niet maakbaar en niet alles is op te lossen. Maar als jullie groeien naar meer verbinding en respect voor ieders eigenheid, ben je een heel eind op weg om het goed te hebben.

Paren die echt serieus aan de slag gaan met de inzichten en tools die ik aanreik, bereiken deze resultaten. Dat zie ik keer op keer gebeuren.

 

Reactie van een stiefmama:

“Het resultaat van dit programma is dat mijn man en ik nu heel wat oplossingen kunnen bedenken voor als er zich ambetante situaties voordoen. We hebben samen op een constructieve manier leren praten :-). We hebben geleerd dat als ik weer tot kamerplant word gedwongen dat de verbinding tussen mijn man en mij net belangrijker wordt, zodat ik daar de liefde voel en me sterk voel. Mijn man heeft me aangemoedigd voor mezelf op te komen. Ik spreek zijn zoon nu aan als hij iets doet waar ik niet mee akkoord ga. Dat heeft bij mijn partner de druk er wat afgehaald, want hij had het gevoel tussen 2 vuren te staan en dat hij alles wat zijn zoon zei of deed (of net niet deed) te moeten opmerken om er iets op te zeggen. Ik (en hij ook) zijn best wel fier op wat we met jouw hulp hebben bereikt!”

Concreet

Ben je er aan toe het anders aan te pakken onder mijn ondersteuning, dan plannen we eerst een vrijblijvend verkennend gesprek in. Hierin bespreken we hoe jullie er nu voor staan, bepalen we de doelen van het traject en stel ik een plan van aanpak voor.

Dat is een combinatie van het volgende:

 • Een trainingsprogramma dat je stap voor stap doorloopt. Dit betreft een online training met video’s, gesprekstechnieken, heldere voorbeelden van andere koppels en oefeningen
 • Afgewisseld met coachingsgesprekken met mij. Deze gesprekken plannen we in samenspraak in. Ze gaan door in mijn praktijk of online via Skype of Zoom. Jij en je partner zijn telkens samen aanwezig op deze gesprekken (tenzij anders afgesproken).

De prijs van het begeleidingstraject hangt af van waar jullie nu staan en varieert meestal tussen de 800 en 1200 euro. Na het verkennend gesprek heb je hier duidelijkheid over.

De prijs voor dit verkennend gesprek van anderhalf uur is 100 euro. Dit bedrag mag je van de trajectprijs aftrekken indien je binnen de week na het gesprek toezegt op het voorstel.

 

Een reactie van een deelnemer:

“Cindy, graag had ik je nog bedankt voor alle hulp die je geboden hebt in ons nieuw samengestelde gezin. Dankzij jouw training heb ik heel wat hindernissen overwonnen en zijn we allemaal sterker naar elkaar gegroeid. Ik voel me helemaal goed in mijn nieuw samengesteld gezin. Graag had ik je ook laten weten dat er een klein gezinslidje bij is. Sinds oktober ben ik trotse mama van een lieve dochter. Ik wil je uit de grond van mijn hart bedanken voor alle inzichten die je mij gegeven hebt… want dat heeft voor mij een wereld van verschil gemaakt. Ik wou je dit zo graag laten weten , want ik denk niet dat dit mogelijk was zonder ons traject bij jou. Dan zou ik me zijn blijven ergeren.”

 

Geschikt voor jullie?

Dit traject is geschikt als:

 • jullie er allebei achter staan
 • je tijd en emotionele ruimte maakt, ongeveer 1 dagdeel per week (of per 2 weken indien aan half tempo) en dat gedurende enkele weken
 • je beseft dat jij een deel van de oplossing bent en bereid bent bij je eigen doen en laten stil te staan

Dit traject is NIET geschikt indien:

 • één van jullie twee begeleiding niet ziet zitten
 • je er van overtuigd blijft dat alle problemen aan ‘ de ander’ liggen en je niet bereid bent over je eigen effecten te reflecteren
 • één van jullie in een energievretende vechtscheiding zit
 • er sprake is van ernstige psychische problemen of verslavingen bij één van jullie twee

 

Enkele reacties van mensen die je voor gingen:

“Mijn partner dacht altijd dat ik gewoon overgevoelig was en ons samengesteld gezin daarom (te) intens beleef. Dankzij de sessies met jou ziet hij nu dat het niets met mijn gevoelens te maken heeft, maar met de structuur van het gezin. Hij stelt zich nu helemaal anders op. We kunnen anders communiceren en dat bespaart ons heel wat leed. Ik ben zo blij dat we dit samen gevolgd hebben!”

 

“Zeer interessant, praktisch, rijk, volledig. Heel intens wel en confronterend; tegelijk troostend omdat je zoveel herkent. En van in de zetel thuis les volgen vonden mijn partner en ik super …”

Wie ben ik?

Mijn naam is Cindy Schepers. Ik heb 15 jaar ervaring als (relatie)therapeute en coach en ook als (stief)mama in mijn eigen samengesteld gezin. Ik durf wel zeggen dat ik zelf heel wat watertjes doorzwommen heb in mijn eigen relaties en heel goed weet wat valkuilen zijn en wat niet. Letterlijk honderden (stief)ouders en koppels heb ik reeds mogen begeleiden.

Het ophelderen van relaties en mensen tot bewustzijn brengen maakt me blij. Ik hou er van om te ervaren wie er voor me zit en hoe ik aansluiting kan vinden. Mijn streven is steeds een evenwicht te vinden in bijdragen aan het grotere geheel als een concrete vertaalslag te maken naar wat je precies te doen hebt en hoe. 

 

“Cindy, jij bent altijd to the point. Ik waardeer jouw respectvolle en hoopvolle benadering. Je weet het helder te brengen. Doe zo verder!”

Is het écht tijd voor verandering?

Je kan met dit traject starten na een verkennend gesprek met mij. Dit gesprek is samen met je partner en op afspraak, in mijn praktijk in Bierbeek of online (via Skype, Zoom…).

Hoe meld je je aan voor dit verkennend gesprek?

Jij en je partner vullen elk deze vragenlijst in. Daarna neem ik contact met jullie op en plannen we het gesprek in.

Op basis van je antwoorden maak ik een eerste inschatting of de begeleiding door mij zinvol is. Het is een trainingsprogramma met persoonlijke coaching en geen therapietraject. Mocht therapie of iets anders aan de orde zijn, dan verwijs ik jullie naar een collega. (Daarvoor kan je dus niet langer bij me terecht.) Ik ga er van uit dat ik jullie het beste help door zo transparant mogelijk te zijn.

 

Veel gestelde vragen en hun antwoorden

Ik zie het niet zitten om mijn kinderen door nog meer veranderingen te loodsen. Heeft intekenen op een traject als dit dan wel zin?

In de begeleiding gaan we niet veranderen om te veranderen en houden we rekening met de noden van iedereen, zeker ook met die van de kinderen en wat zij aan kunnen. Het tempo van ‘de traagste’ proberen we zo veel mogelijk te respecteren. Het is aan jullie om te besluiten wat echt noodzakelijk is om te veranderen.

Tegelijk is het ook zo dat een samengesteld gezin niet hetzelfde is als een eenoudergezin. Er is meer volk in huis en wil je met elkaar samenleven dan zullen er hier of daar een paar dingen zijn die jullie moeten aanpassen om af te stemmen.

Heeft dit traject ook zin als de kinderen al wat ouder zijn of al het huis uit zijn?

Zeker en vast. De voorbeelden en de oefeningen zijn niet alleen voor mensen met kleine kindjes, maar zijn ook van toepassing op pubers, adolescenten of volwassen kinderen. Zolang jullie iets herkennen uit de omschrijving bovenaan deze pagina kunnen jullie veel leren uit dit traject.

Wij overwegen soms om uit elkaar te gaan. Is het niet te laat voor ons?

Voor mij bestaat er niet zoiets als een onomkeerbaar punt. Als jullie samen verder willen en bereid zijn te onderzoeken waar het nu fout loopt en waarom, dan zijn jullie welkom. Echter, het betreft een traject waarin training en coaching gecombineerd worden. Kunnen jullie nauwelijks nog met elkaar praten en zitten jullie echt met diepe kwetsures over wat er allemaal gezegd en gedaan is, dan raad ik individuele therapie of relatietherapie aan. Hiervoor kan je niet langer bij mij terecht en zoek je dus best een therapeut waar jij je goed bij voelt.

Kan ik dit traject ook zonder partner volgen?

Nee, dat kan niet. De hele opzet en de meeste oefeningen zijn bedoeld om samen te doorlopen en/of te bespreken. Wil je partner niet mee doen of wil je niet dat je partner mee doet, dan is dit traject niet aan de orde. 

Wat je wel kan doen is individueel het online basisprogramma volgen, al dan niet gecombineerd met persoonlijke coaching, bvb stiefoudercoaching. Meer daarover lees je hier >>> 

Ook op het verkennend gesprek verwacht ik jullie beide samen. Ja, ook als jullie er van overtuigd zijn dat slechts één van jullie twee hulp nodig heeft 🙂

Waarom werk je niet met losse sessies?

Het is een trainings- en coachingstraject waarbij alle onderdelen hun plek hebben. Vergelijk het met rijles volgen: daar stop je toch ook niet als je hebt leren gas geven maar nog niet hebt leren remmen?

De gesprekken dienen niet om brandjes te blussen, te ventileren of een crisis uit de weg te ruimen, maar zijn bedoeld om vaardigheden te leren en inzichten te verwerven. Er zit een opbouw in en het is voor mij enkel zinvol het geheel te doorlopen. Dit traject is geen therapietraject.

Aan hoeveel sessies mogen we ons verwachten en wanneer vinden die plaats?

Het aantal sessies hangt van jullie situatie af en wat je te leren hebt. Tijdens het verkennend gesprek evalueer ik dat. Ik hou daarbij rekening met hoe goed jullie al kunnen praten over gevoelige onderwerpen en hoe dat gaat, wat de impact van het contact met de ex-partner is, hoe de relatie tussen stiefouder en stiefkinderen er uit ziet, hoe vast je zit in eigen patronen en overtuigingen en hoe je met je emoties en triggers omgaat. 

De gesprekken gaan door op afspraak. Bij voorkeur wekelijks of tweewekelijks. Avondconsultaties zijn daarvoor mogelijk zolang mijn agenda dat toelaat.

Onze situatie is gewoon onmogelijk: de situatie met de ex lijkt alles bepalend. Heeft dit dan zin?

Deze begeleiding is niet geschikt wanneer één van jullie verstrikt zit in een allesverslindende vechtscheiding. Je kan met dit traject aan de slag als je bereid bent te kijken op welke manier de ex bij jou ‘binnen komt’, hoe jij je laat bepalen. Een grote focus ligt op je bewust worden van hoe jij reageert op wat je overkomt. Ben je daartoe niet bereid, dan is dit niks voor jullie.

Wat als de kinderen niet willen meewerken? Kunnen zij ook bij dit traject betrokken worden?

Dit traject is geen quick fix en ik kan niet 100% garanderen dat de kinderen zich open gaan stellen voor jullie plannen. In sommige situaties zitten ze echt klem tussen hun beide ouders en zorgen ze voor zichzelf door zich af te sluiten van de ene of de andere. Goed ouderschap betekent in dat geval dat we hun houding respecteren. We gaan niet in machtsstrijd, maar zoeken hoe je de deur open kan houden en betrokken kan blijven op hun leven. We kunnen ook kijken hoe je met hen terug het gesprek kan aangaan.

Het traject focust op jullie vaardigheden, kennis en houding als volwassenen. Ik help jullie de kinderen begeleiden. Zij worden dus niet mee op gesprek verwacht.

 

Zit je met andere vragen?

Vul het formulier hieronder in en ik neem contact met je op.

Wil je samen met mij bekijken of dit traject voor jullie geschikt is, neem dan contact met me op voor het verkennend gesprek. Dat doe je door elk deze vragenlijst in te vullen >>>

Alvast bedankt voor je vertrouwen.