Groeien naar meer rust

in je samengesteld gezin

coaching voor koppels

Word het koppel dat je samengesteld gezin naar meer rust en harmonie weet te brengen

Een samengesteld gezin is niet zoals een traditioneel gezin en zal dat ook nooit worden. Maar dat betekent helemaal niet dat jullie het niet goed kunnen hebben samen:

Je huis kan een ontspannen thuis worden, voor jullie twee en voor de kinderen. Respectvol met elkaar omgaan kan je leren, ook al stond je van nature niet open voor elkaar. Het contact met elkaars kinderen kan verbeteren, ook al is dat nu uit de hand gelopen.

In dit begeleidingstraject leer ik  jou en je partner hoe jullie de partners kunnen worden die dit samengesteld gezin in goede banen weten te leiden. Hoe jullie kunnen werken naar een betere sfeer in huis, waar je niet meer moet kiezen voor de ene of de andere, maar ieder zijn plek mag innemen.

Hoe ga ik te werk? Niet door snelle ingrepen of quick fixes maar door te leren hoe een samengesteld gezin werkt, door inzicht te krijgen in je eigen relatiepatronen en- verstrikkingen en door stap voor stap te werken aan meer respect, betrouwbaarheid en veiligheid in de verschillende relaties.

Is dit iets voor jullie?

Herken je hier iets van?

 

 • Er zijn spanningen in je gezin. Over wie er bij hoort, over opvoeden, over verschillen, hoe je het aanpakt enz.
 • Je weet geen invulling te geven aan je rol als plusouder. Je hebt geen al te beste band met je stiefkind. Je voelt je onzeker of buitengesloten.
 • Je zit tussen twee vuren als ouder: de kind of ex aan de ene kant en je huidige partner aan de andere kant. Het lijkt wel alsof je nooit goed kan doen.
 • De houding van één van de ex-partners of het gedrag van één van de kinderen heeft een enorme impact.
 • Emoties van je partner, kind of stiefkind ontregelen je en zetten een hele vicieuze cirkel in gang waar je niet zomaar uit geraakt.
 • Jij en je partner kunnen hier niet goed over praten. Jullie vermijden gevoelige onderwerpen, gesprekken leiden tot meer spanning en lossen niets op. Gemaakte afspraken helpen nauwelijks.

Waar streven we naar? 

Dit is waar we naartoe werken:

Jij en je partner vinden elkaar weer. Je leert uit vicieuze cirkels stappen en leert hoe je elkaar beter kan begrijpen en steunen, ook als het over de moeilijk bespreekbare dingen gaat of jullie andere visies hebben. Je leert dit gezin ‘managen’ door beter te praten, constructief met conflicten omgaan en je rol naar de kinderen op te nemen. 

Als ouder ervaar je hoe je er kan (blijven) zijn voor je kinderen. Je leert hoe je aansluiting vindt bij wat zij nodig hebben. Je helpt hen (en jezelf) met gevoelens over de scheiding, over dit gezin. We kijken op welke manier ze betrokken kunnen worden in jullie gezin of hoe je er voor hen kan zijn als ouder.

Je leert wat je rol als plusouder (stiefouder) is en hoe je tot een beter contact komt met het kind van je partner. Je hoeft daarbij geen boezemvrienden te worden, maar komt tot acceptatie en respect. Ook jij leert beter met je emoties omgaan en je plek in te nemen.

 

Jij en je partner werken als een team aan een beter gezin, in respect voor ieders noden. Stapje voor stapje bouw je aan een eigen gezinscultuur. Je weet hoe je het aanpakt als jullie allemaal samen zijn waardoor het gevoel van ‘leven in twee kampen’, ‘als vijfde wiel aan de wagen’ of ‘tussen twee vuren’ afneemt.

 

 

Dit wil niet zeggen dat jullie allemaal heel close moeten worden, maar dat er meer rust en ruimte komt. Een betere sfeer waar het leven gemakkelijker wordt.

Verwacht je aan een dosis out of the box denken, een uitnodiging tot betere zelfreflectie, constructief omgaan met emoties en andere communicatie.

Koppels die echt aan de slag gaan met de inzichten en tools die ik aanreik, bereiken deze resultaten. Dat zie ik keer op keer gebeuren.

Het leven is niet maakbaar en niet alles is op te lossen. Maar als jullie groeien naar meer verbinding en respect voor ieders eigenheid, ben je een heel eind op weg om het goed te hebben.

Concreet? 

Ben je er aan toe het anders aan te pakken onder mijn begeleiding, dan plannen we eerst een vrijblijvend verkennend gesprek in.

Hierin gaan we dieper in op jullie unieke situatie en bezorgdheden. We zoeken samen uit wat nodig is om tot verbetering te komen. 

Dit verkennend gesprek duurt 75 minuten, vindt plaats mét je partner en gaat online door of in mijn praktijk. Dit gesprek kost 100 euro.

Aan het einde van het verkennend gesprek doe ik een vrijblijvend voorstel voor een traject op jullie maat.

Dit traject is een combinatie van coachingsessies en een trainingsprogramma dat je tussen de sessies door thuis volgt.

Trainingsprogramma?! Afhankelijk van wat nodig is, bezorg ik je info, technieken, voorbeelden en oefeningen rond thema’s als: beter communiceren, een band opbouwen met de kinderen, rollen inoefenen, omgaan met verschillen, grenzen trekken enz. In de coachingsessies gaan we hier dieper mee aan de slag.

Je engageert je voor minimaal 5 sessies en betaalt daarvoor – in combinatie met het trainingsprogramma – 900 euro voor. 

Aanmelden doe je door een verkennend gesprek bij me aan te vragen. Dat doe je door elk een korte vragenlijst in te vullen.

Iets voor jullie?

Dit traject is geschikt als:

 • jullie er allebei achter staan (ook al zie of ervaar je het allebei anders)
 • je tijd en emotionele ruimte maakt om een veranderproces op gang te brengen
 • je beseft dat jij een deel van de oplossing bent en bereid bent bij je eigen geschiedenis en doen en laten stil te staan

Dit traject is GEEN goed idee indien:

 • één van jullie twee begeleiding niet ziet zitten
 • je er van overtuigd blijft dat alle problemen aan ‘ de ander’ liggen en je niet bereid bent bij jezelf stil te staan
 • één van jullie in een energievretende vechtscheiding zit
 • er sprake is van ernstige psychische problemen of verslaving

Veelgestelde vragen en hun antwoorden 

Ik zie het niet zitten om mijn kinderen door nog meer veranderingen te loodsen. Heeft intekenen op een traject als dit dan wel zin?

In de begeleiding gaan we niet veranderen om te veranderen en houden we rekening met de noden van iedereen, zeker ook met die van de kinderen en wat zij aan kunnen. Het tempo van ‘de traagste’ proberen we zo veel mogelijk te respecteren. Het is aan jullie om te besluiten wat echt noodzakelijk is om te veranderen.

Tegelijk is het ook zo dat een samengesteld gezin niet hetzelfde is als een eenoudergezin. Er is meer volk in huis en wil je met elkaar samenleven dan zullen er hier of daar een paar dingen zijn die jullie moeten aanpassen om af te stemmen.

Heeft dit traject ook zin als de kinderen al wat ouder zijn of al het huis uit zijn?

Zeker en vast. De insteek is niet alleen voor mensen met kleine kindjes, maar zijn ook van toepassing op pubers, adolescenten of volwassen kinderen.

Tegelijk is het ook zo dat een samengesteld gezin niet hetzelfde is als een eenoudergezin. Er is meer volk in huis en wil je met elkaar samenleven dan zullen er hier of daar een paar dingen zijn die jullie moeten aanpassen om af te stemmen.

Wij overwegen soms om uit elkaar te gaan. Is het niet te laat voor ons?

Voor mij bestaat er niet zoiets als een onomkeerbaar punt. Als jullie samen verder willen en bereid zijn te onderzoeken waar het nu fout loopt en waarom, dan zijn jullie welkom. Echter, het betreft een traject waarin training en coaching gecombineerd worden.

Kunnen jullie nauwelijks nog met elkaar praten en zitten jullie echt met diepe kwetsures over wat er allemaal gezegd en gedaan is, dan raad ik individuele therapie of relatietherapie aan. Hiervoor zoek je dus best eerst een therapeut waar jij je goed bij voelt.

Kan ik dit traject ook zonder partner volgen?

Nee, dat kan niet. De hele opzet en de meeste oefeningen zijn bedoeld om samen te doorlopen en/of te bespreken. Wil je partner niet mee doen of wil je niet dat je partner mee doet, dan is dit traject niet aan de orde.

Ook op het verkennend gesprek verwacht ik jullie beide samen. Ja, ook als jullie er van overtuigd zijn dat slechts één van jullie twee hulp nodig heeft.

Waarom werk je niet met losse sessies?

Het is een coachingstraject waarbij alle onderdelen hun plek hebben. De gesprekken dienen niet om brandjes te blussen, te ventileren of een crisis te overleven, maar zijn bedoeld om vaardigheden te leren en inzichten te verwerven. Er zit een opbouw in en het is voor mij enkel zinvol het geheel te doorlopen. 

Aan hoeveel sessies mogen we ons verwachten en wanneer vinden die plaats?

Het aantal sessies hangt van jullie situatie af en wat je te leren hebt. Tijdens het verkennend gesprek evalueer ik dat. Ik hou daarbij rekening met hoe goed jullie al kunnen praten over gevoelige onderwerpen en hoe dat gaat, wat de impact van het contact met de ex-partner is, hoe de relatie tussen stiefouder en stiefkinderen er uit ziet, hoe vast je zit in eigen patronen en overtuigingen en hoe je met je emoties en triggers omgaat.

De gesprekken gaan door op afspraak. Bij voorkeur wekelijks of tweewekelijks. Avondconsultaties zijn daarvoor mogelijk zolang mijn agenda dat toelaat.

Onze situatie is gewoon onmogelijk: de situatie met de ex lijkt alles bepalend. Heeft dit dan zin?

Deze begeleiding is niet geschikt wanneer één van jullie verstrikt zit in een allesverslindende vechtscheiding. Je kan met dit traject aan de slag als je bereid bent te kijken op welke manier de ex bij jou ‘binnen komt’, hoe jij je laat bepalen. Een grote focus ligt op je bewust worden van hoe jij reageert op wat je overkomt, om helder te maken waar jij invloed op hebt en waarop niet.

Wat als de kinderen niet willen meewerken? Kunnen zij ook bij dit traject betrokken worden?

Het traject focust op jullie vaardigheden, kennis en houding als volwassenen. Ik help jullie de kinderen begeleiden. Zij worden dus niet mee op gesprek verwacht.

Zit je met andere vragen? Stel ze mij gerust via het contactformulier helemaal onderaan deze pagina.

Lees wat anderen van dit programma vonden

“Dit traject gaat tot de essentie. Het heeft alles in huis veranderd. De filmpjes die me moesten bekijken geven een grote plus. Ze geven mij houvast, ik kan dingen herbekijken en daardoor beklijven de dingen meer (ook bij mijn partner). Je legt het heel helder en inzichtelijk uit. Concreet ook. De sessies met jou waren compleet anders. Dat werd heel persoonlijk en ging heel diep. Een supercombo wat ons betreft.” 

“Cindy, graag had ik je nog bedankt voor alle hulp die je geboden hebt in ons nieuw samengestelde gezin. Dankzij jouw coaching heb ik heel wat hindernissen overwonnen en zijn we allemaal sterker naar elkaar gegroeid. Ik voel me helemaal goed in mijn nieuw samengesteld gezin. Graag had ik je ook laten weten dat er een klein gezinslidje bij is. Sinds oktober ben ik trotse mama van een lieve dochter. Ik wil je uit de grond van mijn hart bedanken voor alle inzichten die je ons gegeven hebt… want dat heeft voor mij een wereld van verschil gemaakt. Ik wou je dit zo graag laten weten , want ik denk niet dat dit mogelijk was zonder ons traject bij jou. Dan zou ik me zijn blijven ergeren.”

“We willen je nog even bedanken voor het hele traject met alles erop en eraan. Het doet ons deugd om zo open te kunnen praten en voelen ons heel erg op ons gemak bij jou. Je inzichten zorgen voor een gevoel van rust en we kunnen weer verder.”

“Mijn partner dacht altijd dat ik gewoon overgevoelig was en ons samengesteld gezin daarom (te) intens beleef. Dankzij de sessies met jou ziet hij nu dat het niets met mijn gevoelens te maken heeft, maar met de structuur van het gezin. Hij stelt zich nu helemaal anders op. We kunnen anders communiceren en dat bespaart ons heel wat leed. Ik ben zo blij dat we dit samen gevolgd hebben!”

“Het resultaat van dit programma is dat mijn man en ik nu heel wat oplossingen kunnen bedenken voor als er zich ambetante situaties voordoen. We hebben samen op een constructieve manier leren praten :-). We hebben geleerd dat als ik weer tot kamerplant word gedwongen dat de verbinding tussen mijn man en mij net belangrijker wordt, zodat ik daar de liefde voel en me sterk voel. Mijn man heeft me aangemoedigd voor mezelf op te komen. Ik spreek zijn zoon nu aan als hij iets doet waar ik niet mee akkoord ga. Dat heeft bij mijn partner de druk er wat afgehaald, want hij had het gevoel tussen 2 vuren te staan en dat hij alles wat zijn zoon zei of deed (of net niet deed) te moeten opmerken om er iets op te zeggen. Ik (en hij ook) zijn best wel fier op wat we met jouw hulp hebben bereikt!”

Praktijk

Cindy Schepers
Noéstraat 19
3360 Bierbeek (Leuven)
België

Volg mij 

Contactformulier

Adviesvragen worden niet via e-mail behandeld. Bedankt voor je begrip.

Pin It on Pinterest